Kolejowy
transport

Kolejowy
Transport

Transport kolejowy
Transport kolejowy
Transport kolejowy

Zalety transportu kolejowego towarowego:

• możliwość transportu towarów po niższych kosztach
• możliwość transportu dużej ilości ładunków jednocześnie
• możliwość transportu ładunków o dużej objętości (ponad 120 m³)
• bezpieczeństwo i możliwość transportu niejednorodnych ładunków o każdej porze roku

Świadczymy następujące usługi w zakresie transportu kolejowego towarowego:

• transport towarów do/ze stacji kolejowej towarowej
• transport ładunków pełnych i częściowych
• transport towarów ponadgabarytowych
• magazynowanie i przygotowanie ładunków do dalszego transportu
• przeładunek towarów do/z różnych pojazdów
• wypełnianie dokumentów przewozowych
• reprezentowanie klientów w urzędach celnych, na stacjach kolejowych
• doradztwo w kwestiach związanych z transportem kolejowym
• transport multimodalny

W przypadku transportu ładunków o dużej objętości na duże odległości, transport kolejowy jest jednym z najtańszych środków transportu towarów. Koszty transportu są niższe nawet o 30% w porównaniu z transportem drogowym.

Transport kolejowy odbywa się przy użyciu wagonów krytych, półwagonów, wagonów platform, wagonów cystern, wagonów samozsypnych, wagonów chłodni, kontenerów 3 t, 5 t, 20 t i 40 t. Często towary, które są ponadgabarytowe w transporcie drogowym, są uważane za normalne w transporcie kolejowym, który oferuje możliwość tańszego transportu towarów ponadgabarytowych.

Scroll to Top