Usługi celne

Celne

Usługi

DLG - muitinės procedūros
DLG logistics group - importo-eksporto procedūros
DLG logistics group - paslaugos

Świadczymy następujące usługi:

  • załatwianie procedur eksportu / reeksportu
  • załatwianie procedur importu
  • załatwianie procedur tranzytu (TIR, T1, T2)
  • wypełnianie elektronicznych danych w karnecie TIR
  • wypełnianie listów przewozowych (CMR)
  • reprezentacja w urzędzie celnym
  • wypełnianie deklaracji czasowego magazynowania
  • załatwianie procedur składu celnego
  • wypełnianie elektronicznych manifestów eksportowych i przedkładanie ich organom celnym
  • doradztwo w zakresie procedur celnych

UAB „DLG logistikos centras” jest agentem celnym, właścicielem składu celnego, magazynu czasowego składowania i magazynu handlowego, świadczącym pełen zakres usług logistycznych. Załatwia procedury eksportu, importu i procedury specjalne. Doświadczenie przedstawicieli agenta celnego zapewnia znajomość procedur celnych, przepisów celnych, umiejętność radzenia sobie w krytycznych i stresujących sytuacjach – wszystkie usługi agenta celnego w jednej firmie.

Szacunek dla klienta, praca zespołowa, prawidłowe ustalanie priorytetów i doskonałe umiejętności komunikacji zawodowej to nasz przepis na sukces. 

UAB „DLG logistikos centras” otrzymała świadectwo AEO, status upoważnionego nadawcy w procedurze tranzytu unijnego i wspólnego, status upoważnionego odbiorcy w procedurze TIR, status upoważnionego odbiorcy w procedurze tranzytu unijnego i wspólnego oraz pozwolenie na zakładanie specjalnych plomb celnych. Pozyskała również pozwolenie na zgłoszenie towarów przez ich posiadacza w miejscu akceptowanym przez organy celne.

Scroll to Top