Inne usługi

Inne
Usługi

DLG logistics group - logistikos sistema
DLG logistics group - kitos logistikos paslaugos
DLG logistics group - logistikos įmonė

Świadczymy następujące usługi:

EPI, PI, ETD Od dnia 17 czerwca 2012 r., w przypadku wprowadzania towarów do Unii Celnej drogą lądową, wymagane jest wcześniejsze przedłożenie informacji o wprowadzanych towarach poprzez wypełnienie elektronicznego formularza EPI i PI lub ETD na przejściach granicznych.

Wymagane dokumenty dla deklaracji EPI, PI, ETD:
• dokumenty rejestracyjne pojazdu
• CMR
• faktura (Invoice)
• specyfikacja sztuk ładunku (Packing list)
• specyfikacja
• karnet TIR (arkusz 1 i arkusz 2), jeśli towary są przewożone na podstawie karnetu TIR
• świadectwo fitosanitarne i/lub weterynaryjne w przypadku przewozu towarów tego typu
• paszport kierowcy
• dokumenty rejestracyjne pojazdu

Przedłożenie dodatkowych informacji:
• nazwa przejścia granicznego
• numer telefonu kierowcy, do którego zostanie wysłany kod EPI

Dla towarów przewożonych tranzytem przez Unię Celną jest wymagana gwarancja.
Gwarancja jest wymagana dla towarów wprowadzanych do Unii Celnej bez karnetu TIR lub jeśli karnet TIR nie pokryje podatków na kwotę 60.000 EUR.
Deklaracje można odebrać w naszym biurze w Jewiu, Wilnie lub w dowolnym białoruskim urzędzie celnym. Deklaracja jest wypełniana wraz z usługą EPI!

Dokumenty wymagane do wystawienia gwarancji:
• karnet TIR (arkusz 1 i arkusz 2), jeśli towary są przewożone na podstawie karnetu TIR
• CMR
• faktura (Invoice)
• specyfikacja sztuk ładunku (Packing list)
• specyfikacja
• świadectwo fitosanitarne i/lub weterynaryjne w przypadku przewozu towarów tego typu
• paszport kierowcy
• dokumenty rejestracyjne pojazdu
• certyfikat plombowania (świadectwo homologacji)

 

Jest to międzynarodowy standardowy dokument wydawany przez organ ochrony roślin w krajach, z których towary są sprowadzane. Wydane świadectwo poświadcza, że sprowadzane towary spełniają wszystkie wymogi fitosanitarne, oraz muszą mu towarzyszyć dokumenty przewozowe towarów.
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w branży transportowej oferujemy pełen zakres usług związanych z transportem towarów. Świadectwo fitosanitarne jest wymagane w przypadku wysyłki roślin, produktów roślinnych lub produktów pokrewnych do krajów trzecich. Zajmiemy się przygotowaniem wszystkich niezbędnych dokumentów, dostarczeniem ich do organu wydającego, uregulowaniem płatności i dostarczeniem przygotowanego dokumentu do klienta. Zaoszczędź czas powierzając te zadania nam!

Przedkładamy elektroniczne zgłoszenia tranzytowe T1 wraz gwarancją do urzędów celnych na Litwie, w Polsce, na Łotwie, w Niemczech, we Włoszech, w Bułgarii, Rumunii, Macedonii, Serbii, Wielkiej Brytanii i Turcji.

Dokument ten dotyczy wprowadzenia roślin i produktów roślinnych do Unii Europejskiej.

Scroll to Top